در مورد کلام خدا بیشتر بدانید

خوش آمدید

Book Logo

آیا در مورد خدا که او کسیت گاهی فکر نموده اید؟ آیا او به شما علاقمند است؟ آیا شما علاقمند خدا هستید؟ "این دروس تنظیم شده از کتاب مقدس" متشکل از موضوعات و سوالاتی است که داستان های مشهور کتاب مقدس را برای شما به زبان ساده بیان میکند و برای شما اجازه میدهد که بیشتر تحقیق نمایید. ما نمی گوییم که شما باید چگونه فکر نمایید یا شما را زیر بار واژه های مذهبی کنیم. این برنامه به شما اجازه میدهد که سوالات تانرا پرسیده و متن این برنامه جواب شما را ارایه خواهد کرد.

شروع کنید پروگرام "کتاب مقدس را بیشتر بدانید" را روی موبایل خود نصب نمایید.