Kitaabka Quduuska ah fahan ee soo saaro

Xulo Luqadda Barashada!

Current study language: Somali. Bible language: Somali (2007 Edition)

Dhammaan barashada luqaddan waxaa lagu heli kara maqal

Soo qaad Kitaabka Quduuska ah fahan ee soo saaro talefoonkaaga gacanta

Waxaad heli kartaa barashada waqtiga xaadirkan luqadaha kala duwan

Waxaa intaa dheer qoraallada gaagaaban ee Kitaabka Quduuska ah waxaa laga arki kara tirooyin badan oo luqado kale ah


http://bible.no-sandals.co.uk/?sl=so&dl=SOM=&dv=SIM